Doelstellingen van NOVV

Passie voor uw werk & leven

NOVV (Nieuwe Onafhankelijke Vlaamse Vakbond) heeft zijn werkingsgebied over heel Vlaanderen:

  • Meewerken aan het realiseren van een beter welvarend Vlaanderen
  • Bevorderen van de emancipatie, het welzijn en de welvaart van alle werknemers in Vlaanderen met bijzondere aandacht voor de kwetsbare groepen.
  • Bevorderen van de sociale, de economische en duurzame vooruitgang in Vlaanderen.
  • Bevorderen van de harmonische samenwerking in Vlaanderen tussen de verschillende sectoren
  • Alle Vlamingen een beter Vlaanderen geven om te wonen en te werken.
  • Eigen klemtonen inzake de hervorming van de sociale zekerheid.
  • Goed bestuur, de vele verschillende beleidsniveaus maken goed bestuur onmogelijk.
  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen voor de onderneming en samenleving.
  • NOVV is een ledengerichte en sociale organisatie die een snelle en kwalitatieve dienstverlening wil bieden voor uw werk en leven.
NOVV