Werkloosheid

Passie voor uw werk & leven

NOVV regelt uw formaliteiten en begeleidt uw dossier snel naar uw vervangingsinkomen.

Problemen op je werk? Heeft je werkgever uw contract verbroken? Een plots ontslag?

Indien je nog geen ander werk hebt ben je werkloos, een werkloosheidsuitkering kan je krijgen vanaf het einde van je arbeidsovereenkomst (contract) opzeggingstermijn of verbrekingsvergoeding.

Voor jongeren die een einde maken aan hun studies of afstudeerden is er een aparte regeling voorzien. Zij hebben recht op een inschakelingsuitkering maar ze hebben ook een beroepsinschakelingstijd waarbij ze eerst ongeacht hun leeftijd een beroepsinschakelingstijd van 310 dagen moeten vervullen.

Vandaag zijn er zoveel specifieke regels verbonden om een werkloosheidsuitkering te bekomen dat het sociale zekerheidssysteem zo complex maakt. Vandaag is dit nog altijd een Federale regeling, het spreekt voor zich dat dit na 75 jaar dringend aan vernieuwing toe is. De oplossing ligt voor de hand, een Vlaamse sociale zekerheid. De eerste stappen zijn reeds gezet met de zorgkas en de kinderbijslag maar ook voor de werkloosheid zou dit een verbetering zijn voor iedereen.

Tijdelijke werkloosheid door de coronacrisis Covid-19 – Terugkeer naar de vereenvoudigde procedure

De federale regering heeft beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid opnieuw te verlengen voor alle werkgevers en werknemers (arbeiders en bedienden) nu tot en met 30.09.2021.

Bijgevolg kan vanaf 01.10.2020 alle tijdelijke werkloosheid te wijten aan het coronavirus opnieuw worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona. Het is van geen belang of de werkgever erkend is als een uitzonderlijk hard getroffen onderneming of behoort tot een uitzonderlijk hard getroffen sector.

Het kan hierbij gaan om :
– een volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (bijv. door een opgelegde sluiting)
– of een gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. In dat geval kan de werknemer nog een paar dagen per week werken.

Er wordt dus weer afgeweken van de strikte definitie van het begrip overmacht

Bron RVA

RVA Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling
https://www.rva.be/nl

Vergeet je zeker niet te registeren als werkzoekende, dit is de eerste stap om uw werkloosheidsuitkering te ontvangen.
VDAB Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
https://www.vdab.be/

NOVV