Wie is NOVV

Passie voor uw werk & leven

Wie zijn we

NOVV staat voor Nieuwe Onafhankelijke Vlaamse Vakbond, een organisatie die passie heeft voor uw werk en leven.

Wij zijn een organisatie van mensen voor mensen waar de leden centraal staan.

NOVV onderschrijft het niet-discriminatiebeginsel Wet 10 mei 2007, Vlaams decreet van 8 mei 2002 en ook CAO 95.

Als organisatie lanceerden wij op 6 december 2019 de vakbondsinnovatie 2020 met nieuwe ideeën.

Elk probleem is voor NOVV een uitdaging, we zoeken dan ook elke keer opnieuw een oplossing voor onze leden, militanten en afgevaardigden.

NOVV ontvangt geen subsidies en is volledig politiek onafhankelijk.

Onze Visie

Meewerken aan het realiseren van een beter welvarend Vlaanderen

Bevorderen van de emancipatie, het welzijn en de welvaart van alle werknemers in Vlaanderen met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren.

Bevorderen van de sociale, de economische en duurzame vooruitgang in Vlaanderen.

Bevorderen van de harmonische samenwerking in Vlaanderen tussen de verschillende sectoren

Alle Vlamingen een beter Vlaanderen geven voor te wonen en te werken.

Contacteer NOVV

Onze visie

NOVV lanceert de Vlaamse inspraak van werknemers gebaseerd op het Duitse model van ‘Mitbestimmung’ wat betekent dat de vakbonden ook een zitje hebben in de Raad van bestuur van een bedrijf of een behoorlijke mate van inspraak krijgen in het strategisch beleid. Dit model heeft in crisistijden al bewezen dat werknemers dan beter beschermd zijn met sociale akkoorden tot gevolg die de toekomst van de eigen job niet in gevaar brengen. Het bevorderde ook de solidariteit tussen de werknemers, dit in combinatie met het behoud van jobs. Het is een uitdaging om dit ook in Vlaanderen te lanceren. We doen vandaag dan ook geen afbreuk aan het naoorlogse bestaande overlegmodel met ondernemingsraden en comités voor preventie en bescherming op het werk. maar NOVV is er van overtuigd dat Vlaamse inspraak meer dan ooit nodig is in Vlaanderen. Een nieuw idee is hierbij dan ook gelanceerd!

NOVV