Persbericht: Iedereen verdient een echte waardering

30 april 2021

Contacteer ons

Het mag altijd ietsjes meer zijn in of na een periode van crisis!

Ook na 1 mei 2021 verdient iedereen een echte waardering. Nu er geen chantage meer is van de gepensioneerden, werklozen, zieken en invaliden door de toekenning van de welvaartsenveloppe van 700 miljoen euro door de regering slaagden de traditionele syndicale organisaties er toch niet in om tegen de deadline van 30 april 2021 een interprofessioneel akkoord af te sluiten.

De algemene staking van 29 maart 2021 heeft buiten de economische schade blijkbaar niet veel indruk gemaakt bij de werkgevers. NOVV stelde zich dan ook toen al de vraag of het verstandig was om te staken tijdens deze coronacrisis.

De afgelopen jaren was het ook telkens moeilijk om tot een IPÄ akkoord te komen en moest de regering telkens het bereikte akkoord dat zijn goedkeuring kreeg van de groene en blauwe vakbonden en de werkgevers integraal in uitvoering brengen. Natuurlijk, vandaag is er geen enkele partij die water bij de wijn wil doen. Het gevolg is dat de huidige manier van het sociaal overleg nog meer op losse schroeven komt te staan met als gevolg dat de werkende bevolking geen extra koopkracht krijgt vandaag.

De regering roept vandaag dan ook op om toch nog verder te onderhandelen en zo toch nog tot een akkoord te komen. We moeten afwachten of het sociaal overleg nog een kans maakt. De vastgeroeste oude principes van het sociaal overleg maakt dat het zeer moeizaam zal zijn wanneer de huidige syndicale organisatie blijven vasthouden aan deze principes.

Hoog tijd voor een vernieuwende aanpak in het sociaal overleg ! NOVV is er van overtuigd dat winstdeelbewijzen voor werknemers een oplossing kunnen bieden om uit deze impasse te komen. Winstdeelbewijzen werden in het verleden ook al  toegepast om werknemers meer loon te geven. Zo lang men echter vasthoudt aan de oude principes en de bemerking dat hierop geen sociale zekerheid wordt op ingehouden zal een oplossing onmogelijk zijn. Over de voorstellen om geen dividend uit te betalen wanneer de loonnorm 0,4 procent blijft kunnen wij als NOVV duidelijk zijn. Diegene die dit voorstellen zijn wereldvreemd, de gevolgen voor werknemers zouden niet te over zien en rechtstreeks tot gevolg hebben dat mensen minder gaan krijgen en meer belastingen gaan moeten betalen.

Miljoenen minder voor de schatkist maar ook zware gevolgen voor het uitgestelde loon in elke vorm van aanvullende pensioenen, iets waar de afgelopen jaren op het sector niveau onderhandeld werd om deze in te voeren of te verhogen.

NOVV wil een interprofessioneel akkoord (IPA) voor 2021 en 2022 dat iedereen ten goede komt.

Daarom vragen wij:

  • Een bijpassing van de werkgevers bij tijdelijke werkloosheid.
  • Een verhoging van de minimumlonen.
  • Aanvaardbare werkbare loopbanen aan het einde van de loopbaan
  • De toepassing van het brugpensioen SWT zolang er werklozen zijn.
  • Een indicatieve loonnorm om de lonen te kunnen verhogen.
  • Winstdeelbewijzen voor werknemers.
  • Verhoging van de alternatieve verloning zoals maaltijdcheques, …
  • Verbetering van de loonnormwet.
  • Dat er een goed loonakkoord komt.

Door de coronacrisis zijn er tal van bedrijven en sectoren die amper het hoofd boven water kunnen houden. Hier vragen wij dat deze bedrijven de nodige financiële steun blijven krijgen zodat de tewerkstelling niet afgebouwd moet worden door ontslagen. NOVV gaat voor een maximale tewerkstelling in Vlaanderen en de werkzekerheid in Ondernemend Sociaal Vlaanderen!

Een ander oplossing zou misschien kunnen zijn dat de vergoeding die de vakbonden krijgen van de overheid voor elk werkloosheidsdossier dat ze opmaken terug te storten en te gebruiken om de minimum lonen te verhogen. Tijdens de coronacrisis kenden we hier natuurlijk terug een stijging van het aantal dossiers.

Wij blijven hopen dat het gezond verstand zege zal vieren en er alsnog een akkoord komt.

NOVV zal hierop alvast niet wachten en vindt het dan ook tijd voor een echte waardering en geeft alle leden 20 euro cash back om te spenderen in de Horeca, culturele of eventsector en steunt zo deze sectoren.

Vanaf 1 mei 2021 starten wij deze actie. Op deze manier willen wij zo de getroffen sectoren een hart onder de riem steken en hopen wij dat in deze sectoren de tewerkstelling op peil blijft. Onze leden gaan er alvast op vooruit!

Een vernieuwende aanpak in het belang van iedereen en meer extra dienstverlening daar staat de Nieuwe Vlaamse Onafhankelijke Vakbond voor.

Namens NOVV

NOVV