Is het vandaag al verstandig om te staken

29 maart 2021

Contacteer ons

Meer dan een jaar gaan werken om stakingsdag terug te verdienen!

Maandag 29 maart 2021 voeren de vakbonden rood, groen en blauw actie. De blauwe geven momenteel de voorkeur aan alternatieve acties die de bevolking sensibiliseren en de druk op de werkgevers en de regering aanhouden.
Maar rood en groen roepen op tot een algemene staking, de gevolgen in het openbaar vervoer en in verschillende ondernemingen (zelfs essentiële bevoorrading)kunnen we spijtig genoeg alleen maar vaststellen vandaag. NOVV stelt zich dan ook de vraag of het vandaag al verstandig is om te staken. NOVV staat dan ook 100 procent achter haar visie voor overleg met daarna eventuele stappen tot actievoering.

We willen toch iedereen er nog eens aan herinneren dat de afgelopen jaren telkens hetzelfde scenario zich afspeelde bij de onderhandelingen van het IPA.
Eerst onderhandelen daarna op aangeven van de rode vakbond overgaan tot staking, de groene volgden en aan het einde van de rit moest de regering telkens het bereikte akkoord dat zijn goedkeuring kreeg van de groene en blauwe vakbonden en de werkgevers integraal in uitvoering brengen.

NOVV wil een interprofessioneel akkoord (IPA) voor 2021 en 2022 dat alle werknemers ten goede komt en hun loon & arbeidsvoorwaarden verbetert.
NOVV vraagt ook aandacht voor al de werknemers die vandaag willen gaan werken, maar door de coronacrisis niet kunnen gaan werken omwille van tijdelijke werkloosheid.

Daarom vragen wij:
– Een bijpassing van de werkgevers bij tijdelijke werkloosheid.
– Een verhoging van de minimumlonen.
– Aanvaardbare werkbare loopbanen aan het einde van de loopbaan
– De toepassing van het brugpensioen SWT zolang er werklozen zijn.
– Een indicatieve loonnorm om de lonen te kunnen verhogen.
– Winstdeelbewijzen voor werknemers.
– Verhoging van de alternatieve verloning zoals maaltijdcheques, …
– Verbetering van de loonnormwet.
– Dat er een goed loonakkoord komt.

NOVV stelt zich ook de vraag waarom de vakbonden 25 jaar niets ondernomen hebben om de loonnormwet van 1996 te verbeteren. Ondanks het feit dat we weten dat militanten dit verschillende keren op de agenda zetten.

Ook over de minimumlonen hebben wij onze bedenkingen ‘het is zelfs goedkoper om iemand uit een andere sector te laten schoonmaken dan het minimumloon van de schoonmaaksector’. Is dit nog normaal?

Gezien de coronacrisis zijn er tal van bedrijven en sectoren die amper het hoofd boven water kunnen houden. Het is dan ook geen goed signaal om op te roepen het werk neer te leggen in die bedrijven. NOVV gaat voor een maximale tewerkstelling in Vlaanderen en de werkzekerheid in Ondernemend Sociaal Vlaanderen!

De gesprekken tussen vakbonden en werkgeversorganisaties leveren op dit moment niet meer op dan een loonsverhoging van netto omgerekend twee broden per maand of nauwelijks 6 euro bruto per maand voor de laagste lonen.

De regering probeert te bemiddelen en achter de schermen wordt er verder onderhandeld, het NOVV roept alle partijen op om het overleg alle kansen te geven.

Als Vlaamse vakbond gebruiken wij ons Vlaams boeren verstand:
‘Een eerlijk akkoord is mogelijk zonder te staken.’

Wij zijn ook niet naïef en weten uit ervaring dat er bij sommige vakbonden die vandaag oproepen om te staken gewoon gewerkt wordt achter gesloten deuren.

NOVV weet ook dat er een vakbond is die al verschillende loonakkoorden niet gevolgd heeft ondanks dat ze dat zelf onderhandeld hebben met de werkgevers, maar in hun eigen heilige huisje dit niet toepaste voor hun eigen werknemers. Hoe geloofwaardig ben je dan nog bij uw leden en militanten als organisatie om iets te eisen wat je zelf niet in de praktijk toepast?

Nee, daar doen wij bij NOVV niet aan mee! Wij vragen betere lonen en arbeidsomstandigheden in Vlaanderen voor alle werknemers!

Inspraak van werknemers is de oplossing in tijden van crisis!

Daar staat de Nieuwe Vlaamse Onafhankelijke Vakbond voor.

Namens NOVV,

NOVV